Publikacja OECD o sieci 5G

Dostępna jest publikacja OECD pt. „The road to 5G networks. Experience to date and future developments”. W raporcie przedstawiono jakich zmian możemy oczekiwać na rynku komunikacji po wprowadzeniu sieci 5G. Skoncentrowano się na studiach przypadków konkretnych krajów z uwzględnieniem strategii krajowych (nie ma wśród nich Polski).
Publikacja do pobrania.