Przepisy unijne dotyczące kryptoaktywów

20 kwietnia Parlament zatwierdził pierwsze unijne przepisy dotyczące w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów, a także wspólne przepisy dotyczące nadzoru i ochrony klientów (MiCA). Pierwszy z nich ma na celu zapewnienie możliwości śledzenia transferów kryptowalut, podobnie jak w przypadku każdej innej operacji finansowej, oraz blokowania podejrzanych transakcji. Z kolei drugi wprowadza zabezpieczenia przed manipulacjami na rynku i przestępstwami finansowymi. Tekst pierwszego z aktów dostępny jest TUTAJ, natomiast drugi można przeczytać pod TYM linkiem.