Przedłużenie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przyjęciu 23 listopada przez Radę Ministrów uchwały nr 232/2023 przedłużającej Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do końca 2024 r. W związku z przyjęciem dokumentu kontynuowane będą przedsięwzięcia mające na celu modernizację administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Więcej informacji oraz tekst uchwały dostępne są TUTAJ.