Propozycja rozporządzenia w odniesieniu do etykiety efektywności energetycznej smartfonów i tabletów

16 czerwca Komisja Europejska przyjęła propozycję rozporządzenia delegowanego uzupełniającego rozporządzenie w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej smartfonów i tabletów. Akt wprowadza przepisy, które mają pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie telefonów komórkowych oraz tabletów zgodnie z obowiązującym unijnym rozporządzeniem w sprawie etykiet efektywności energetycznej. Ten nowy wniosek pojawia się tego samego dnia, co zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę środków mających na celu uczynienie tych urządzeń bardziej energooszczędnymi, trwałymi i łatwiejszymi do naprawy. Więcej informacji pod TYM linkiem, a tekst wniosku KE dostępny jest TUTAJ.