Projekt VARIoT udostępnia dane o podatnościach IoT

Koordynowany przez NASK PIB projekt VARIoT jako pierwszy udostępnia dane dotyczące podatności urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Dane dostępne są dla wszystkich, za darmo, przez stronę www.variotdbs.pl, przez polski portal Otwarte Dane oraz europejski portal Data Europa. Celem projektu VARIoT jest stworzenie usługi zapewniającej prezentację użytecznych informacji (ang. actionable information) dotyczących urządzeń Internetu Rzeczy, które mogą być przetwarzane ręcznie lub automatycznie, i które można wykorzystać w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom IoT.

Więcej TUTAJ.