Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

15 lutego do konsultacji publicznych i uzgodnień skierowany został projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z celów projektu jest transpozycja dyrektywy Digital Single Market, stanowiącej odpowiedź UE na aktualne wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego. Wnioskodawcą projektu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są TUTAJ