Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

7 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, nowelizacja wynika z potrzeby udostępnienia usługi Historia Pojazdu w aplikacji mObywatel. Projekt jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.