Projekt KE w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci

11 maja KE opublikowała projekt legislacji odnoszącej się do zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci zarówno offline, jak i online (Fighting Child Sexual Abuse).

Projekt zakłada po pierwsze nałożenie obowiązków na firmy, oferujące usługi na terenie UE, aby zaangażować je w wykrywanie, raportowanie i usuwanie treści zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci.  Po drugie zwiększenie poziomu zabezpieczeń i jeszcze sprawniejsze wykrywanie materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci w internecie (również z użyciem technologii). Po trzecie utworzenie odpowiednich organów, koordynujących działania na poziomie krajowym. Mowa również o powstaniu specjalnego hubu na poziomie europejskim – Europejskiego Centrum do Przeciwdziałania i Zwalczania Seksualnego Wykorzystywania Dzieci.

Więcej na ten temat TUTAJ.