Projekt dyrektywy ws. odpowiedzialności za AI

28 września Komisja Europejska przyjęła propozycję dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI Liability Directive). Uzupełnia i unowocześnia ona unijne ramy odpowiedzialności cywilnej, wprowadzając po raz pierwszy przepisy dotyczące szkód wyrządzonych przez systemy SI. Jej celem jest ustanowienie szerszej ochrony ofiar systemów SI poprzez ułatwienie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie, a także wspieranie sektora sztucznej inteligencji. Przyjęta dziś propozycja dyrektywy stanowi uzupełnienie przedstawionej w kwietniu 2021 roku propozycji Aktu o sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act). Przepisy zaczną obowiązywać po ich przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę. Projekt dyrektywy dostępny jest TUTAJ. Opracowanie najważniejszych zagadnień znajduje się TUTAJ.