Projekt „Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS)”

16 krajów członkowskich NATO wraz z Finlandią i Szwecją zainicjowało nowe przedsięwzięcie w zakresie działań wywiadowczych i rozpoznawczych z wykorzystaniem domeny kosmicznej. Nowa inicjatywa – Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS) – będzie wykorzystywać sieć satelitów (także komercyjnych) w celu lepszego gromadzenia, wymiany i analizy danych pomiędzy krajami Sojuszu oraz w ramach samej struktury dowództwa NATO, pozwalając na jednoczesne obniżenie kosztów tego procesu. Więcej na temat inicjatywy można przeczytać w broszurze poświęconej projektowi oraz TUTAJ.