Program rozwoju kompetencji cyfrowych

27 lutego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rozwoju kompetencji cyfrowych. Na jego realizację przewidziano prawie 2 mln 789 mln zł. Program zakłada realizację działań w 5 priorytetowych dziedzinach:

  • rozwój edukacji cyfrowej,
  • zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych,
  • wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących,
  • rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych,
  • wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Założone efekty realizacji programu (w 2030 r.):

  • 80 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe,
  • 40 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe,
  • 6 proc. pracujących będą stanowić specjaliści IT,
  • 29 proc. specjalistów IT będą stanowić kobiety.

Więcej informacji na temat programu TUTAJ.