Program prac Komisji Europejskiej na 2022

19 października Komisja Europejska przedstawiła program prac na rok 2022. Program zawiera 42 inicjatywy ustawodawcze, opracowane w oparciu o orędzie o stanie Unii Europejskiej z 2021 roku oraz sześć naczelnych celów politycznych przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. 

Co roku Komisja Europejska we współpracy z Parlamentem Europejskim, organami doradczymi i państwami członkowskimi Unii Europejskiej przedstawia program prac, w którym informuje opinię publiczną o najważniejszych działaniach i zobowiązaniach politycznych Komisji Europejskiej na nadchodzący rok (Program KE na 2022 rok do pobrania ).