Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

W dniach 23.08-24.09 trwają internetowe konsultacje UNDP na temat najbardziej przełomowych nowoczesnych technologii. Celem jest zidentyfikowanie technologii, które przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, polepszą dobrobyt ludzi i będą korzyścią dla całej populacji. Konsultacje są globalne i może w nich wziąć udział każdy. Ustalenia zostaną przedstawione podczas 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.

Zaproponowanymi tematami do dyskusji są:

  1. Jakie są największe wyzwania i obawy związane z wdrożeniem technologii cyfrowych do rozwiązywania bieżących problemów rozwojowych?
  2. Które z przełomowych rozwiązań cyfrowych mogłyby znacznie przyspieszyć zrównoważony rozwój?

Aby wziąć udział w debacie wejdź na stronę: https://www.globaldevhub.org/node/497