Prezydent podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego

12 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z jej istotnych elementów jest cyberbezpieczeństwo, które zostało wskazane w filarze „Bezpieczeństwo państwa i obywateli”. Głównym celem w tym zakresie jest „podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji”. W Strategii wskazano również na duże znaczenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także na potrzebę wzmacniania jego defensywnego charakteru.