Prace nad aktem o cybersolidarności w Parlamencie Europejskim

7 grudnia Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE przyjęła akt o cybersolidarności. Nowe przepisy wprowadzają między innymi utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci centrów operacyjnych ds. cyberbezpieczeństwa (SOC), a także ustanawiają mechanizm ds. sytuacji nadzwyczajnych w cyberprzestrzeni i europejski mechanizm przeglądu incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. W następnym kroku PE zdecyduje o podjęciu negocjacji z Radą w tej sprawie. Więcej informacji pod TYM LINKIEM.