Powstała Grupa Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa

24 czerwca ENISA ogłosiła utworzenie Grupy Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (Stakeholders Cybersecurity Certification Group, SCCG). Zadaniem grupy będzie doradzanie w kwestiach strategicznych dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa i wsparcie w przygotowaniu unijnego kroczącego programu prac. Grupa składa się z przedstawicieli różnych organizacji, w tym instytucji akademickich, organizacji konsumenckich, organów oceny zgodności, organizacji opracowujących normy itp. Pełna lista członków znajduje się na stronie ENISA.