Powołano Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

8 lutego powołano nowy komponent Sił Zbronych RP – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dowódcą został gen. bryg. Karol Molenda. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przeznaczone są do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działaniach ofensywnych.

W 2016 r. w Warszawie NATO ogłosiło cyberprzestrzeń obszarem działań militarnych. W odpowiedzi na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii MON powołał program CYBER.MIL.PL, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Nowa edycja programu obejmuje 5 filarów:

  • budowanie struktur i infrastruktury cyberbezpieczeństwa;
  • edukacja, szkolenie, trening;
  • rekrutacja i aktywna rezerwa;
  • budowanie silnej pozycji międzynarodowej;
  • pozyskiwanie i tworzenie narzędzi dla pełnego spektrum działania w cyberprzestrzeni.

W jej skład wchodzą takie projekty jak: utworzenie Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni, budowę największego w Europie „cyberpoligonu”, zaangażowanie w projekty cyber żołnierzy rezerwy, organizację ligi rozgrywek CTF (Capture The Flag), a także nawiązanie współpracy ze środowiskiem e-sportu.

Więcej informacji dostępnych jest pod TYM adresem.