Powołano Departament Cyberbezpieczeństwa MON

19 października w siedzibie NCBC odbyło się spotkanie dot. współpracy pomiędzy NCBC a Departamentem Cyberbezpieczeństwa MON (DC MON). DC MON jest nowoutworzoną (18 września br.) komórką organizacyjną Ministerstwa. Dyrektor DC MON została p. Aneta Trojanowska, która jednocześnie przejęła funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni od szefa SKW, gen. bryg. Macieja Materki.