Powołanie Rady ds. Informatyzacji Edukacji

29 lutego w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Informatyzacji Edukacji. Wśród jej zadań znajduje się:

  • wsparcie we wdrażaniu technologii cyfrowych w systemie oświaty,
  • przedstawianie rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemie oświaty związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy,
  • wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tekst zarządzenia dostępny jest TUTAJ.