Powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

9 września premier powołał Stanisława Żaryna na funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednocześnie wyznaczając go na Pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Do zadań nowego pełnomocnika ma należeć m.in. wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz reagowanie na nie, wypracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie rozwiązań systemowych, których celem jest wzrost zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania zagrożeń informacyjnych. Więcej informacji TUTAJ. Rozporządzenie w sprawie ustanowienia tej funkcji znajduje się pod tym linkiem