Poselski projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych

6 grudnia do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt zakłada umożliwienie przedłużenia terminu na wdrożenie rozwiązań  e-Doręczeń. W założeniu projektodawcy, Minister Cyfryzacji będzie mógł wyznaczyć ten termin w drodze komunikatu na dzień przypadający między 30 marca 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. Tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny jest TUTAJ.