Porozumienie w sprawie aktu o wolności mediów

15 grudnia Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowego aktu chroniącego wolność mediów, ich pluralizm i niezależność redakcyjną w UE. Europejski akt o wolności mediów ustanowi wspólne ramy usług medialnych na rynku wewnętrznym UE i wprowadzi środki mające chronić dziennikarzy i usługodawców przed ingerencjami politycznymi i ułatwiać im prowadzenie działalności w innych państwach UE. Porozumienie, po sfinalizowaniu tekstu na szczeblu technicznym, musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament. Dopiero wtedy akt zostanie formalnie przyjęty przez obie instytucje. Przewidywany termin to wiosna 2024 r. Więcej na ten temat TUTAJ.