Porozumienie unijne w sprawie przepisów dotyczących reklamy politycznej

6 listopada negocjatorzy prezydencji i Parlamentu Europejskiego wypracowali wstępne porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej. Na jego podstawie techniki targetowania będą dostępne wyłącznie w przypadku internetowych reklam politycznych opartych na danych osobowych zebranych od osoby, której dane dotyczą, i za zgodą, a wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych będzie zakazane. Wszystkie internetowe reklamy polityczne będą dostępne w internetowym repozytorium reklam. Porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez współprawodawców. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.