Porozumienie Rady i PE w sprawie nowych ram europejskiej tożsamości cyfrowej

8 listopada Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych ram europejskiej tożsamości cyfrowej. Zmienione rozporządzenie ma na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom powszechnego dostępu do bezpiecznej i godnej zaufania elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Zgodnie z nim państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, które będą mogły powiązać ich krajową tożsamość cyfrową z dokumentami potwierdzającymi inne cechy osobiste (np. prawo jazdy, dyplomy, konto bankowe). Dostęp do usług online będzie możliwy za pomocą krajowego identyfikatora cyfrowego, bez konieczności stosowania prywatnych metod identyfikacji. Więcej na ten temat TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.