Porozumienie ITU i Partnerstwa Wschodniego

11 maja zawarto porozumienie ustanawiające ramy współpracy w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych między ITU a siecią regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg). Porozumienie podpisali prezes UKE Marcin Cichy (przewodniczący EaPeReg,) oraz Houlin Zhao, sekretarz generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

Porozumienie ma ułatwić:

  • wzajemne dzielenie się raportami, wytycznymi, najlepszymi praktykami regulacyjnymi i studiami przypadków;
  • wzajemny udział w spotkaniach, forach, warsztatach tematycznych i spotkaniach grup roboczych;
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak organizacja spotkań tematycznych i warsztatów, w celu wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk.