Porozumienie ENISA i instytucji ukraińskich

13 listopada ENISA sformalizowała Porozumienie Robocze z ukraińskimi odpowiednikami, skupiające się na budowaniu potencjału, wymianie najlepszych praktyk i zwiększaniu świadomości sytuacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Partnerstwo zostało podpisane przez ENISA, Narodowe Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa (NCCC) i Administrację Państwowej Służby Specjalnej Łączności i Ochrony Informacji Ukrainy (SSSCIP). Więcej informacji TUTAJ.