Poradnik „Rozplątywanie nieprawdziwych treści w sieci” OECD

OECD. Poradnik pt.  Rozplątywanie nieprawdziwych treści w sieci: Twórcy, dystrybutorzy rozpowszechniający te treści – jak ich powstrzymać.  Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia polaryzacji politycznej, budowania zaufania publicznego do instytucji demokratycznych, a bardziej ogólnie – poprawy dobrostanu i świadomości społeczeństwa. W niniejszym poradniku Going Digital Toolkit omówiono znaczenie dostępu do rzetelnych informacji w Internecie i przedstawia nowatorską typologię różnych rodzajów nieprawdy, które krążą w Internecie.  Na zakończenie wskazano sposoby zwalczania nieprawdy w sieci i łagodzenia ich negatywnych skutków. 

Więcej informacji TUTAJ