Polsko-amerykańska współpraca w cyberprzestrzeni

26 czerwca 2019 podpisano polsko-amerykańską umowę o współpracy w cyberprzestrzeni. Resort obrony narodowej reprezentował gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a stronę amerykańską gen. bryg. Maria A. Biank – Dyrektor Połączonego Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni. Porozumienie ma ułatwić zsynchronizowaną współpracę wojskową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będzie ona polegać m.in. na wymianie technicznej oraz realizacji przedsięwzięć takich jak zaplanowane na wrzesień ćwiczenia dwustronne w zakresie reagowania na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.