Polska nie wdrożyła Kodeksu Łączności Elektronicznej

6 kwietnia Komisja Europejska pozwała Polskę, Hiszpanię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Irlandię, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję (10 państw członkowskich) za niepełne wdrożenie unijnego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Państwa nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji. Termin na wdrożenie kodeksu do prawa krajowego minął 21 grudnia 2020 roku.