Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument wspiera i uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD. Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Został podzielony na obszary: AI i społeczeństwo, AI i nauka, AI i edukacja, AI i współpraca międzynarodowa, AI i sektor publiczny. Więcej informacji TUTAJ.