Podpisanie wytycznych w sprawie bezpiecznego rozwoju AI

27 listopada Stany Zjednoczone (CISA), Wielka Brytania (NCSC) i 16 innych krajów podpisały pierwsze na świecie szczegółowe międzynarodowe porozumienie mające na celu zapewnienie bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji. Porozumienie kładzie silny nacisk na podejście security by design, wzywając firmy do priorytetowego traktowania bezpieczeństwa podczas opracowywania i wdrażania systemów sztucznej inteligencji. Obejmuje zalecenia takie jak monitorowanie systemów sztucznej inteligencji w celu zapobiegania nadużyciom, zabezpieczanie przed manipulacją danymi czy przeprowadzanie rygorystycznej weryfikacji dostawców oprogramowania. Chociaż wytyczne te nie są prawnie wiążące, oferują wspólny punk wyjścia  w celu promowania odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji. W spotkaniu w sprawie porozumienia NASK reprezentował Dyr. Krzysztof Silicki.  Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia TUTAJ i TUTAJ.