Początek prac nad Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej

29 września Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o starcie prac nad Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej. Polska jest jednym z uczestników pilotażowego programu związanego z jego uruchomieniem i przetestowaniem. Celem wprowadzenia tego typu rozwiązań ma być m.in. uproszczenie korzystania z e-usług rządowych Więcej informacji TUTAJ.