Początek konsultacji dokumentu „Cyfrowy kompas: europejska droga w cyfrowej dekadzie”

12 maja br.  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne cyfrowych zasad przedstawionych w komunikacie z 9 marca „Cyfrowy kompas: europejska droga w cyfrowej dekadzie” (do pobrania). Konsultacje potrwają do 2 września 2021 roku (link do konsultacji). Celem Komisji Europejskiej jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami oraz opracowanie zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Zasady będą dotyczyć m.in. dostępu do usług internetowych, bezpiecznego i zaufanego środowiska internetowego, cyfrowych usług zdrowotnych oraz cyfrowej administracji publicznej i usług publicznych ukierunkowanych na człowieka. Zgromadzone opinie zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską do uzupełnienia unijnych praw, które wzmocnią pozycji obywateli Unii Europejskiej w internecie. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione we wniosku Komisji w sprawie zasad cyfrowych, a sam wniosek zostanie przedstawiony do końca 2021 r.