Pierwsze unijne ćwiczenia testujące procedury zarządzania kryzysami w cyberprzestrzeni

19 maja  br. odbyły się pierwsze unijne ćwiczenia CySOPEx 2021 prowadzone w ramach niedawno utworzonej sieci CyCLONe. Ćwiczenia testują procedury zarządzania kryzysami w cyberprzestrzeni o dużej skali i transgranicznym charakterze. Celem ćwiczeń jest wspieranie skoordynowanej reakcji, operacyjnej współpracy i wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi, europejskimi instytucjami i unijnymi agencjami. Operacyjna współpraca w ramach sieci CyCLONe zapewnia brakujące ogniwo pomiędzy technicznym poziomem działania CSIRT UE, a politycznym poziomem działań unijnej administracji. W ćwiczeniach udział biorą wszystkie państwa członkowskie UE, Komisja Europejska, Portugalia (w charakterze przewodniczącego sieci CyCLONe) oraz ENISA (w charakterze sekretariatu sieci CyCLONe). Zgodnie z zapowiedziami ENISA w czwartym kwartale bieżącego roku odbędą się jeszcze ćwiczenia na poziomie technicznym reprezentowanym przez sieć CSIRT – CyberSOPex 2021.