Pierwsze nieformalne spotkanie Grupy Współpracy

Pierwsze spotkanie Grupy Współpracy odbyło się jeszcze przed oficjalnym przyjęciem Dyrektywy NIS, aby zapewnić jak największą synchronizację implementacji prawa UE w krajach członkowskich. Na spotkaniu powołano m.in. grupy robocze w tym zakresie.

Grupa Współpracy (Cooperation Group) to mechanizm współpracy polityczno-strategicznej, powołany na mocy artykułu 11 Dyrektywy NIS. Celem grupy jest wzmacnianie i budowanie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie strategicznym. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, Komisji i ENISA. Sekretariat zapewnia Komisja.

Czytaj więcej o grupie współpracy.