Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP

28 lipca w wykazie prac legislacyjnych RM pojawił się projekt rozporządzenia ws. ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. Konieczność powołania nowego pełnomocnika uzasadniają nowe wyzwania bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz skoordynowanie działań komórek administracji rządowej. Do zadań nowego pełnomocnika ma należeć „wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz reagowanie na nie, wypracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie rozwiązań systemowych, których celem jest wzrost zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania zagrożeń informacyjnych”. Projekt ma być procedowany w III kwartale bieżącego roku.