Październik Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Początek października to początek europejskiego miesiąca cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month, ECSM), koordynowanego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i Komisję Europejską oraz wspieranego przez państwa członkowskie. Kampania ta służy zwiększeniu w Europie świadomości i wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. W Polsce ECSM po raz siódmy koordynuje NASK (www.bezpiecznymiesiac.pl).

Tegoroczna kampania koncentruje się na różnych kwestiach związanych z potrzebą zmiany zachowań oraz na określeniu tego, w jaki sposób można pomóc użytkownikom rozpoznać zagrożenia związane z nowymi technologiami.

Pierwszy priorytetowy obszar tematyczny to podstawy „higieny w internecie”, przy czym metaforę higieny wykorzystano, aby przekazać informacje na temat dobrych nawyków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dla każdego z nas powinny stanowić codzienną rutynę. Posiadanie zdrowych nawyków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może dać użytkownikom większą pewność w korzystaniu z urządzeń takich jak komputer, smartfon lub wszelkie inne gadżety połączone z Internetem. Główne przesłanie brzmi: higiena w Internecie obejmuje nawyki, które należy przyswajać sobie już w młodości i które powinny stanowić część codziennej rutyny przez całe życie.

Drugi priorytetowy obszar dotyczy wyłaniających się dopiero technologii i znaczenia, jakie należy przywiązywać do zapewnienia bezpieczeństwa nowych elektronicznych gadżetów i urządzeń. Postęp techniczny jest niezwykle szybki, w związku z czym należy zastanowić się, czy ustawienia nowo nabytych urządzeń gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa i prywatności. W tym temacie zaprezentowane zostaną instrukcje dotyczące aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku nowych technologii.

Dyrektor wykonawczy ENISA Udo Helmbrecht powiedział: „Cyberzagrożenia zmieniają się w szybkim tempie i nasze zachowania mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu naszego cyberbezpieczeństwa. Głównym celem europejskiego miesiąca cyberbezpieczeństwa jest zapewnienie, by wszyscy obywatele byli świadomi zagrożeń występujących online oraz dysponowali narzędziami, które zwiększą ich odporność i zaufanie jako użytkowników. W październiku tego roku apelujemy do wszystkich o ostrożne podejście do nowych technologii i wyrobienie sobie dobrych nawyków w zakresie higieny w internecie”.

Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel dodała: „Inaugurujemy dziś europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa 2019, mając na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci oraz umiejętności potrzebnych w tym zakresie w przyszłości. Jeżeli chcemy z sukcesem zakończyć budowę jednolitego rynku cyfrowego, musimy koniecznie zapewnić, by mieszkańcy Unii, w tym zwłaszcza młodzież, dysponowali wiedzą i umiejętnościami, tak aby byli sami w stanie się bronić przed zagrożeniami, na które mogą natknąć się w Internecie. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, by wszyscy obywatele stali się świadomymi użytkownikami nowych technologii”.

ENISA zainaugurowała dziś kampanię, publikując film przedstawiający proste czynności kontrolne w zakresie cyberbezpieczeństwa, które można wykonywać na co dzień. Przez cały październik w krajach członkowskich odbywać się będą wydarzenia nawiązujące do tematów przewodnich Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

Aby sprawdzić, co dzieje się w Polsce zapraszamy na stronę internetową: www.bezpiecznymiesiac.pl, a także do śledzenia naszych mediów społecznościowych: konta Facebook @ECSMPL, Twitter @EcsmPolska i Instagram @ECSM Poland