Pakiet legislacyjny w sprawie kryptoaktywów

16 maja Rada przyjęła pakiet legislacyjny który ma wzmocnić unijne przepisy o walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w skład którego wchodzi rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA) oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów. Pakiet ten ma sprawić, by obowiązujące ramy prawne nie utrudniały korzystania z nowych cyfrowych instrumentów finansowych, a zarazem by takie nowe technologie i produkty zostały objęte regulacjami finansowymi oraz rozwiązaniami z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym firm działających w UE. Rozporządzenia dostępne są TUTAJ i TUTAJ.