Forum Cyberbezpieczeństwa w Krynicy 4-5 września

6 sesji plenarnych, 200 paneli dyskusyjnych, a także warsztaty i prezentacje całych krajów i regionów. Tegoroczne XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju rozpocznie się 3 września i potrwa 3 dni. Organizatorzy spodziewają się 4 tys. gości z ponad 60 krajów. Wśród nich znajdą się nie tylko reprezentanci biznesu, ale także politycy, samorządowcy, ludzie kultury, czy mediów. Nowością jest […]

Czytaj więcej >>

NATO Innovation Challenge

19 sierpnia wystartowało NATO Innovation Challenge. W tym roku hasło konkursu to „Optymalizacja rozwoju lidera”. Jego cel to wykorzystanie wiedzy innowatorów z sektora prywatnego, żeby znaleźć nowe, kreatywne i skuteczne sposoby reagowania przez NATO na wyzwania bezpieczeństwa i potencjalne kryzysy. W tym wyzwaniu Sojusz poszukuje rozwiązań, które pomogą przygotować przywódców na wszystkich poziomach do podejmowania […]

Czytaj więcej >>

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

W dniach 23.08-24.09 trwają internetowe konsultacje UNDP na temat najbardziej przełomowych nowoczesnych technologii. Celem jest zidentyfikowanie technologii, które przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, polepszą dobrobyt ludzi i będą korzyścią dla całej populacji. Konsultacje są globalne i może w nich wziąć udział każdy. Ustalenia zostaną przedstawione podczas 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu. Zaproponowanymi […]

Czytaj więcej >>

ECSM 2019 – dołącz do międzynarodowej inicjatywy

ECSM to ogólnoeuropejska kampania, którą organizuje ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. W 2018 r. zgłosiło się 35 krajów, przeprowadzono w sumie 567 inicjatyw! Wydarzenia rejestrowane są na europejskiej stronie internetowej: https://cybersecuritymonth.eu/ Co zyskujesz jako […]

Czytaj więcej >>

Digital Single Market

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie pierwszych punktów programu „Cyfrowa Europa”. Projekt na lata 2021-2027 zakłada inwestycje w technologie cyfrowe, które mają przyczynić się do zmiany sytuacji społeczeństwa Europy. W związku z tym, Komisja zachęca do wypełnienia ankiety online (dostępna do 25 października) dla wszystkich zainteresowanych cyfrową transformacją europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Ankietę można wypełnić […]

Czytaj więcej >>

ENISA buduje grupę ekspertów ds. certyfikacji

23 lipca Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dołączenie do grupy „The Stakeholder Cybersecurity Certification Group”. Zaproszenie jest skierowane do osób ze środowiska akademickiego, organizacji konsumenckich, organów oceniających zgodność, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych organizacji członkowskich (CEN, ETSI, ISO, IEC i ITU) (link do wniosku online i kontakt e-mail: CNECT-SCCG@ec.europa.eu). […]

Czytaj więcej >>

Cyberbezpieczeństwo obywateli UE – raport Komisji

24 lipca Komisja Europejska opublikowała raport z postępów nad wdrażaniem inicjatyw ustawodawczych i środków nielegislacyjnych, które mają wspierać państwa członkowskie Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom poprzez m.in. wzmacnianie odporności na cyberzagrożenia i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej (raport do pobrania). Komisja Europejska uznała przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej online, zwiększanie cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie infrastruktury cyfrowej i wzmocnienie […]

Czytaj więcej >>

Bezpieczeństwo sieci 5G – KE oczekuje na krajowe oceny ryzyka

19 lipca Komisja Europejska wydała oświadczenie w sprawie przedłożenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej krajowych ocen ryzyka bezpieczeństwa sieci 5G. Krajowe oceny ryzyka zawierają przegląd głównych zagrożeń i podmiotów wpływających na sieć 5G, stopnia wrażliwości poszczególnych elementów i funkcji sieci 5G oraz rodzajów podatności na zagrożenia. Przedłożone oceny zostaną następnie przeanalizowane przez Komisję Europejską i […]

Czytaj więcej >>

Publikacja OECD o sieci 5G

Dostępna jest publikacja OECD pt. „The road to 5G networks. Experience to date and future developments”. W raporcie przedstawiono jakich zmian możemy oczekiwać na rynku komunikacji po wprowadzeniu sieci 5G. Skoncentrowano się na studiach przypadków konkretnych krajów z uwzględnieniem strategii krajowych (nie ma wśród nich Polski). Publikacja do pobrania.

Czytaj więcej >>

Autonomous Cyber Capabilities under International Law

Badacze z NATO CCDCOE we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Queensland przygotowali publikację „Autonomous Cyber Capabilities under International Law”. Dokument przedstawia tło technologiczne, przybliżające działanie autonomicznych systemów. Podaje również przykłady ich ofensywnych oraz defensywnych zastosowań w cyberprzestrzeni. Autorzy opisują możliwe naruszenia suwerenności, które mogą być wynikiem takich działań. Zastanawiają się także nad kwestią odpowiedzialności […]

Czytaj więcej >>