Europejski Fundusz Obronny

18 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny. Program o szacowanej wartości 13 mld euro ma zostać sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem programu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego Unii Europejskiej poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań i rozwoju technologii obronnych. Obecnie rozporządzenie oczekuje na […]

Czytaj więcej >>

10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS)

Zakończyło się 10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS). Podkreślono znaczenie WSIS Action Lines jako ram, które mogą służyć do lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Interesariusze forum oczekują, że WSIS Action Lines staną się jednym z filarów Regionalnych Forum Zrównoważonego Rozwoju. Zapowiedziano również umocnienie regionalnych działań WSIS. Główne tematy WSIS 2019: aktywacja […]

Czytaj więcej >>

Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w UE

26 marca Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące działań i środków operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G w Unii Europejskiej. Zalecenia skupiają się na analizie zagrożeń w kontekście cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych. W zaleceniu opisano środki operacyjne, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie do 30 czerwca 2019 […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie w MC dla operatorów usług kluczowych

26 kwietnia MC organizuje spotkanie z przedsiębiorcami świadczącymi usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz operatorami usług kluczowych. Podczas spotkania MC będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Agenda zostanie opublikowana 15.04.2019. Zgłoszenia można przesyłać na adres konsultacje_cyber@mc.gov.pl.

Czytaj więcej >>

Parlament Europejski przyjął dyrektywę ws. prawa autorskiego

26 marca Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy regulują kwestie prawa autorskiego i obowiązków wynikających z jego przestrzegania w przestrzeni cyfrowej. Dyrektywa zwiększa odpowiedzialność prawną dużych platform internetowych, które czerpią korzyści z udostępniania treści objętych prawem autorskim. Dodatkowo zobowiązuje te podmioty do adekwatnego wynagradzania twórców […]

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Brukseli i utworzenie Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni

Najważniejszym wydarzeniem w 2018 roku był szczyt NATO, który odbył się w lipcu w Brukseli [1]. W deklaracji końcowej podkreślono, że Sojusz coraz częściej musi mierzyć się z cyberzagrożeniami, które stają się jeszcze bardziej złożone i niszczycielskie. Dlatego NATO musi być w stanie działać w cyberprzestrzeni równie skutecznie, co w pozostałych konwencjonalnych domenach operacji. Najistotniejsze […]

Czytaj więcej >>

Deklaracja w sprawie współpracy UE-NATO

W deklaracji z 10 lipca 2018 roku podtrzymano zobowiązanie do zacieśnienia współpracy, które zapoczątkowano w 2016 roku w Warszawie [1]. Wśród siedmiu głównych obszarów wskazano m.in. zwiększenie zdolności do reagowania na zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa [2]. Współpraca między NATO i UE odbywa się na kilku płaszczyznach. W […]

Czytaj więcej >>

Uruchomienie sieci CSIRT

Sieć CSIRT to mechanizm współpracy europejskich zespołów reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni, powołany na mocy artykułu 12 Dyrektywy NIS. W skład sieci wchodzą przedstawiciele CSIRT państw członkowskich, CERT-EU i Komisja Europejska jako obserwator. Sekretariat prowadzi ENISA. Zadaniem sieci jest wzmacnianie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi. Decyzją ministra właściwego ds. informatyzacji, Polskę w sieci CSIRT reprezentuje […]

Czytaj więcej >>

Pierwsze nieformalne spotkanie Grupy Współpracy

Pierwsze spotkanie Grupy Współpracy odbyło się jeszcze przed oficjalnym przyjęciem Dyrektywy NIS, aby zapewnić jak największą synchronizację implementacji prawa UE w krajach członkowskich. Na spotkaniu powołano m.in. grupy robocze w tym zakresie. Grupa Współpracy (Cooperation Group) to mechanizm współpracy polityczno-strategicznej, powołany na mocy artykułu 11 Dyrektywy NIS. Celem grupy jest wzmacnianie i budowanie współpracy między […]

Czytaj więcej >>