Oświadczenie o ochronie procesów demokratycznych Wysokiego Przedstawiciela Unii

7 grudnia Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydał oświadczenie o ochronie procesów demokratycznych przed szkodliwymi działaniami w cyberprzestrzeni. Kładzie w nim nacisk na potrzebę monitorowania i przeciwdziałania cyberatakom, w kontekście zbliżających się wyborów europejskich oraz podkreśla solidarność z Wielką Brytanią, która padła ofiarą cyberataków. Tekst dostępny jest pod TYM LINKIEM.