Projekt zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP

25 stycznia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. W poprzedniej kadencji Sejmu funkcję tę pełnił Stanisław Żaryn. Jako motyw likwidacji stanowiska wskazano brak uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania pełnomocnika. Informacje z wykazu dostępne są pod tym linkiem.