Opinia EIOD w sprawie rozporządzenia CSAM

29 stycznia EIOD wydał opinię w sprawie proponowanego rozporządzenia mającego na celu przedłużenie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej w celu zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. EIOD wyraża zaniepokojenie celami niniejszego rozporządzenia, które w efekcie ograniczyłoby podstawowe prawa osób fizycznych do prywatności i danych osobowych, w tym ich prawo do poufności komunikacji. EIOD podkreśla również, że nie uwzględniono w pełni zaleceń wydanych wcześniej. Opinia dostępna jest TUTAJ.