Ocena Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

10 września KE opublikowała ocenę (do pobrania) wdrożenia i skuteczności Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Ocena objęła pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania kodeksu. KE zwraca uwagę na pozytywne rezultaty funkcjonowania kodeksu, zwłaszcza na zwiększoną odpowiedzialność platform. Zdaniem KE należy:

  • poprawić współpracę platform ze środowiskiem akademickim;
  • opracować jasne procedury, wspólne definicje i zobowiązania;
  • poprawić dostęp do danych umożliwiających niezależną ocenę pojawiających się tendencji i zagrożeń stwarzanych przez dezinformację w internecie;
  • zwiększyć zaangażowanie innych zainteresowanych stron, w szczególności z sektora reklamy.