Raport OECD Digital Economy Outlook 2020

27 listopada br. opublikowano OECD Digital Economy Outlook 2020. W dokumencie zaprezentowano stan oraz wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową. Podkreślono w nim, w jaki sposób kraje OECD wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICTs) oraz Internet do realizacji celów polityki publicznej. Niniejsza, trzecia edycja, prognozy gospodarki cyfrowej OECD zawiera przegląd obecnych trendów, uwzględnia zmian w polityce i dane dotyczące zarówno strony popytowej, jak i podażowej gospodarki cyfrowej. Dokument ilustruje także w jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na gospodarki i społeczeństwa. Opisano również kwestię w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na możliwości i wyzwania związane z transformacją cyfrową.  Raport do ściągnięcia TUTAJ.