Nowy raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2021

12 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2021 (Digital Economy and Society Index, DESI, do pobrania). Raport przedstawia kluczowe zmiany, jakie zaszły w gospodarce cyfrowej w ciągu ostatniego roku oraz umożliwia monitorowanie postępów państw członkowskich UE, w obszarach: kapitału ludzkiego, łączności szerokopasmowej, integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz cyfrowych usług publicznych. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę cyfrową będzie opisany w raporcie DESI 2022.