Nowy raport ENISA “Threat Landscape for Supply Chain Attacks”

29 lipca br. ENISA przedstawiła raport “Threat Landscape for Supply Chain Attacks” oraz zestaw rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo łańcucha dostaw (do pobrania). Autorzy raportu szacują, że w 2021 roku liczba ataków na połączone ekosystemy niezbędne do zaprojektowania, wytworzenia i dystrybucji produktów wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z danymi z ubiegłego roku. Mając na uwadze skalę problemu i potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze ataków na łańcuch dostaw ENISA wzywa decydentów do wprowadzenia nowych środków ochrony i opracowania skoordynowanych działań na poziomie Unii Europejskiej i państw członkowskich.