Nowy raport ENISA “Securing Machine Learning Algorithms”

14 grudnia ENISA opublikowała raport “Securing Machine Learning Algorithms” (do pobrania) dotyczący bezpieczeństwa algorytmów wykorzystywanych w procesie uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe jest obecnie nie tyko jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Sztucznej Inteligencji, ale także znajduje zastosowanie w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Mimo wielu korzyści płynących z wykorzystywania Sztucznej Inteligencji rozwój tej dziedziny wiąże się również z nowymi rodzajami zagrożeń. Opublikowany raport zawiera m.in. przegląd literatury dotyczącej uczenia maszynowego, opis taksonomii algorytmów oraz analizę zagrożeń. Raport jest skierowany do instytucji rządowych, agencji UE, organów regulacyjnych i nadzorczych, agencji wojskowych i wywiadowczych, środowiska naukowego oraz ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.