Nowy raport ENISA – “NATIONAL CAPABILITIES ASSESSMENT FRAMEWORK”

7 grudnia ENISA zaprezentowała raport “NATIONAL CAPABILITIES ASSESSMENT FRAMEWORK” (raport do pobrania), który opisuje strategiczne i operacyjne działania zmierzające do utworzenia krajowych ram oceny zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.