Nowy raport ENISA na temat bezpieczeństwa sektora CAM (Connected and Automated Mobility)

5 maja br. ENISA przedstawiła raport “Recommendations for the security of CAM” (do pobrania) wraz z zestawem rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo sektora CAM (Connected and Automated Mobility). Publikacja opisuje aktualne wyzwania w sektorze CAM w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz praktyczne zalecenia mające na celu zwiększenie odporności usług, procesów i infrastruktury wszystkich interesariuszy sektora CAM w Europie. Europejski CAM nie tylko generuje przemiany w przemyśle, ale także zaspokaja rosnące potrzeby obywateli w obszarze nowoczesnego i bezpiecznego transportu. Zalecenia zaproponowane przez ENISA przyczynią się zarówno do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa, jak i harmonizacji przepisów w ekosystemie CAM w Unii Europejskiej. Raport wspiera również prace Komisji Europejskiej i właściwych organów państw członkowskich UE w zakresie transpozycji rozporządzenia ONZ w sprawie cyberbezpieczeństwa do polityki UE.